Huurprijs en servicekosten

De huurprijzen op deze website zijn meestal aangegeven als netto huren , zonder servicekosten.

Electra, gas en water betaalt u afhankelijk van het type woning zelf, samen met medehuurders  of via een voorschot aan de verhuurder .

Betaalt u de servicekosten via de verhuurder dan is dat in de aanbieding apart vermeld  bij de specificaties.

Bij een kamer of etage zijn de bijkomende servicekosten (energie) en lasten veel lager dan bij een zelfstandige woning  omdat de kosten over meerdere huurders worden omgeslagen.

In de huurovereenkomst vind u  een gespecificeerde opgave van uw aandeel in de servicekosten en bijkomende huurderslasten  zoals afvalstoffenheffing en waterschapslasten en hoe deze  met u worden verrekend of worden omgeslagen. Transparant en duidelijk.

Wij hopen dat u een geschikte woonruimte bij ons kunt vinden en wensen u in dat geval veel woonplezier.